Hiển thị kết quả duy nhất

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng được phát triển tại khoa điện toán Đại học California dựa trên POSTGRES 4.2. PostgreSQL chạy được trên tất cả các hệ điều hành như Linux, UNIX, Mac OS X, Solaris và Windows.  Nhiều công ty lớn như Apple, Fujitsu, Red

Chi tiết →