eXistDB 6.2.0

eXist-db (hay gọi tắt là eXist ) là một dự án phần mềm nguồn mở dành cho cơ sở dữ liệu NoSQL được xây dựng trên công nghệ XML . Nó được phân loại là cả hệ thống cơ sở dữ liệu hướng tài liệu NoSQL và cơ sở dữ liệu XML gốc (và nó

Nhà xuất bản/tổ chức Wolfgang Meier

Chức năng của phần mềm

eXist-db cho phép các nhà phát triển phần mềm duy trì các tài liệu XML/JSON/Binary mà không cần viết phần mềm trung gian mở rộng. eXist-db tuân theo và mở rộng nhiều tiêu chuẩn XML của W3C như XQuery . eXist-db cũng hỗ trợ giao diện REST để giao tiếp với các biểu mẫu web kiểu AJAX . Các ứng dụng như XForms có thể lưu dữ liệu bằng cách chỉ sử dụng một vài dòng mã. Giao diện WebDAV tới eXist-db cho phép người dùng “kéo và thả” các tệp XML trực tiếp vào cơ sở dữ liệu eXist-db.

Chi tiết sản phẩm

eXistDB 6.2.0

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (6.2.0)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Estonia Tiếng Hy Lạp

Mô tả chi tiết

eXist-db (hay gọi tắt là eXist ) là một dự án phần mềm nguồn mở dành cho cơ sở dữ liệu NoSQL được xây dựng trên công nghệ XML . Nó được phân loại là cả hệ thống cơ sở dữ liệu hướng tài liệu NoSQL và cơ sở dữ liệu XML gốc (và nó cung cấp hỗ trợ cho các tài liệu XML , JSON , HTML và nhị phân). Không giống như hầu hết các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) và cơ sở dữ liệu NoSQL, eXist-db cung cấp XQuery và XSLT làm ngôn ngữ lập trình ứng dụng và truy vấn.