Pydio 4.0.2

Pydio là một phần mềm đồng bộ hóa và chia sẻ tệp nguồn mở chạy trên máy chủ của chính người dùng hoặc trên đám mây.

Nhà xuất bản/tổ chức Charles Du Jeu

Chức năng của phần mềm

Chia sẻ tệp giữa những người dùng nội bộ khác nhau và giữa các phiên bản Pydio khác [26]
Mã hóa SSL/TLS
Máy chủ tệp WebDAV
Tạo không gian làm việc dành riêng cho từng ngành nghề kinh doanh/dự án/khách hàng với tính năng quản lý quyền người dùng chuyên dụng cho từng không gian làm việc. [27]
Chia sẻ tệp với người dùng bên ngoài (liên kết riêng tư, liên kết công khai, bảo vệ bằng mật khẩu, giới hạn tải xuống, v.v.) [28]
Xem và chỉnh sửa tài liệu trực tuyến với Collabora Office (Pydio Cells Enterprise cũng cung cấp tích hợp OnlyOffice ) [29]
Xem trước và chỉnh sửa tập tin hình ảnh
Trình đọc âm thanh và video tích hợp
Luồng hoạt động (‘dòng thời gian’) cho tất cả hành động do người dùng thực hiện
Nền tảng trò chuyện tích hợp

Chi tiết sản phẩm

Pydio 4.0.2

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (4.0.2 )

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Pydio là một phần mềm đồng bộ hóa và chia sẻ tệp nguồn mở chạy trên máy chủ của chính người dùng hoặc trên đám mây.