open nebula

OpenNebula là một nền tảng điện toán đám mây nguồn mở để quản lý các tài nguyên cơ sở hạ tầng điện toán biên và trung tâm dữ liệu không đồng nhất , đám mây công cộng và điện toán biên . OpenNebula quản lý cơ sở hạ tầng ảo tại chỗ và từ xa

Nhà xuất bản/tổ chức open nebula

Chức năng của phần mềm

Bộ công cụ bao gồm các tính năng tích hợp, quản lý, khả năng mở rộng, bảo mật và kế toán. Nó cũng tuyên bố tiêu chuẩn hóa , khả năng tương tác và tính di động , cung cấp cho người dùng và quản trị viên đám mây nhiều lựa chọn giao diện đám mây ( Truy vấn Amazon EC2 , Giao diện điện toán đám mây mở OGF và vCloud ) và các trình ảo hóa ( Vmware vCenter , KVM , LXD/LXC và AWS Firecracker ), và có thể đáp ứng nhiều sự kết hợp phần cứng và phần mềm trong một trung tâm dữ liệu

Chi tiết sản phẩm

open nebula

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

OpenNebula là một nền tảng điện toán đám mây nguồn mở để quản lý các tài nguyên cơ sở hạ tầng điện toán biên và trung tâm dữ liệu không đồng nhất , đám mây công cộng và điện toán biên . OpenNebula quản lý cơ sở hạ tầng ảo tại chỗ và từ xa để xây dựng các triển khai Cơ sở hạ tầng riêng tư, công cộng hoặc kết hợp dưới dạng Dịch vụ và triển khai Kubernetes cho nhiều người thuê