Caddy Webserver

Caddy là một máy chủ web nguồn mở , đa nền tảng , có thể mở rộng được viết bằng Go .

Nhà xuất bản/tổ chức

Chức năng của phần mềm

Kiến trúc của Caddy được tổ chức thành ba thành phần chính: lệnh , thư viện lõi và các mô-đun cấu hình.
Lệnh là giao diện mở rộng mà chương trình được thực thi; nó cũng có thể tải các tệp cấu hình , chạy các chế độ phổ biến, quản lý các plugin đã cài đặt và cung cấp các chức năng tiện ích liên quan.
Thư viện lõi có các API để tải, dỡ và quản lý cấu hình ;
Hầu hết chức năng của Caddy được cung cấp bởi các mô-đun, là các plugin mở rộng cấu trúc cấu hình của Caddy

Chi tiết sản phẩm

Caddy Webserver

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Caddy là một máy chủ web nguồn mở , đa nền tảng , có thể mở rộng được viết bằng Go .