Linuxcontainer LXC 5.0.3

Linuxcontainer LXC là một phương pháp ảo hóa cấp hệ điều hành để chạy nhiều hệ thống (bộ chứa) Linux biệt lập trên máy chủ điều khiển bằng một nhân Linux duy nhất.

Nhà xuất bản/tổ chức Eric Biederman

Chức năng của phần mềm

LXC là dự án mã nguồn mở (link Github), được phát triển từ năm 2008. Hiện tại, nó đang được đóng góp bởi các tập đoàn lớn như Virtuozzo (công ty tạo ra OpenVZ), IBM và Google.

Bên cạnh LXC, chúng ta còn có thêm LXD – công cụ quản lý container và máy ảo được cải tiến từ LXC. LXD được sáng tạo và phát triển bởi Canonical (công ty tạo ra hệ điều hành Ubuntu).

LXC thường được dùng bởi các công ty Cloud Hosting để cung cấp các dịch vụ Hosting cao cấp. Trong đó có hai cái tên nổi tiếng là Kinsta và SiteGround.

Chi tiết sản phẩm

Linuxcontainer LXC 5.0.3

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (5.0.3 )

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức

Mô tả chi tiết

Linuxcontainer LXC là một phương pháp ảo hóa cấp hệ điều hành để chạy nhiều hệ thống (bộ chứa) Linux biệt lập trên máy chủ điều khiển bằng một nhân Linux duy nhất.