Gatling

Gatling là khung kiểm tra tải và hiệu suất dựa trên Scala , Akka và Netty.Phần mềm được thiết kế để sử dụng như một công cụ kiểm tra tải nhằm phân tích và đo lường hiệu suất của nhiều loại dịch vụ, tập trung vào các ứng dụng web .

Nhà xuất bản/tổ chức Stéphane Landelle

Chức năng của phần mềm

Chi tiết sản phẩm

Gatling

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Gatling là khung kiểm tra tải và hiệu suất dựa trên Scala , Akka và Netty.Phần mềm được thiết kế để sử dụng như một công cụ kiểm tra tải nhằm phân tích và đo lường hiệu suất của nhiều loại dịch vụ, tập trung vào các ứng dụng web .