Hiển thị kết quả duy nhất

Gatling là khung kiểm tra tải và hiệu suất dựa trên Scala , Akka và Netty.Phần mềm được thiết kế để sử dụng như một công cụ kiểm tra tải nhằm phân tích và đo lường hiệu suất của nhiều loại dịch vụ, tập trung vào các ứng dụng web .

Chi tiết →