NixOS 23.11

NixOS là một bản phân phối Linux mã nguồn mở và miễn phí dựa trên trình quản lý gói Nix. NixOS được cấu tạo bằng cách sử dụng các mô-đun và gói được xác định trong dự án nixpkgs.

Nhà xuất bản/tổ chức Eelco Dolstra

Chức năng của phần mềm

NixOS là một bản phân phối Linux với trình quản lý gói duy nhất của riêng nó. Toàn bộ hệ điều hành, bao gồm hạt nhân, ứng dụng, gói hệ thống và tệp cấu hình, được xây dựng bởi trình quản lý gói Nix. Trình quản lý gói Nix sử dụng mô hình cấu hình hệ thống khai báo. Điều này có nghĩa là các mục cấu hình hệ thống được mô tả trong tệp cấu hình và hệ điều hành thực hiện mọi thứ cần thiết để thực hiện cấu hình.

Nếu một quản trị viên hệ thống muốn cài đặt một máy chủ SSH, thì tất cả những gì họ cần làm là thêm một dòng vào cấu hình để kích hoạt dịch vụ đó. NixOS sau đó sẽ tải xuống và cài đặt OpenSHH, cộng với tạo các tệp cấu hình có liên quan.

Một tính năng thú vị khác của NixOS là nó lưu trữ tất cả các gói của nó trong sự cô lập với nhau; kết quả là không có thư mục / bin, / sbin, / lib hoặc / usr. Tất cả các gói được lưu giữ trong / nix / store thay thế. Điều này, cùng với mô hình cấu hình khai báo, làm cho việc nâng cấp hệ thống NixOS trở nên đáng tin cậy và cho phép hệ điều hành thực hiện một cách tiếp cận giao dịch để quản lý hệ thống bao gồm khả năng khôi phục các nâng cấp.

Chi tiết sản phẩm

NixOS 23.11

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (23.11)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

NixOS là một bản phân phối Linux mã nguồn mở và miễn phí dựa trên trình quản lý gói Nix. NixOS được cấu tạo bằng cách sử dụng các mô-đun và gói được xác định trong dự án nixpkgs.