Hiển thị kết quả duy nhất

NixOS là một bản phân phối Linux mã nguồn mở và miễn phí dựa trên trình quản lý gói Nix. NixOS được cấu tạo bằng cách sử dụng các mô-đun và gói được xác định trong dự án nixpkgs.

Chi tiết →