XCP-ng 8.2.1

XCP-ng (Xen Cloud Platform) là một bản phân phối Linux của Dự án Xen, XCP-ng dùng để quản lý môi trường ảo hoá XCP-ng và Citrix® XenServer.

Nhà xuất bản/tổ chức Linux Foundation

Chức năng của phần mềm

Các tính năng chính của XCP-ng Center:
Quản lý máy chủ XCP-ng / Citrix XenServer
Thiết lập, theo dõi và quản lý máy ảo
Quản lý Templates / Pool / Storage / Virtual Disk

Chi tiết sản phẩm

XCP-ng 8.2.1

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (8.2.1)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

XCP-ng (Xen Cloud Platform) là một bản phân phối Linux của Dự án Xen, XCP-ng dùng để quản lý môi trường ảo hoá XCP-ng và Citrix® XenServer.