Hiển thị kết quả duy nhất

XCP-ng (Xen Cloud Platform) là một bản phân phối Linux của Dự án Xen, XCP-ng dùng để quản lý môi trường ảo hoá XCP-ng và Citrix® XenServer.

Chi tiết →