Das U-Boot v2022.10

Das U-Boot là bộ tải khởi động nguồn mở được sử dụng trong các thiết bị nhúng để thực hiện nhiều tác vụ khởi tạo phần cứng cấp thấp khác nhau và khởi động nhân hệ điều hành của thiết bị. Nó có sẵn cho một số kiến ​​trúc máy tính, bao gồm 68k, ARM,

Nhà xuất bản/tổ chức Kỹ thuật phần mềm DENX

Chức năng của phần mềm

Chi tiết sản phẩm

Das U-Boot v2022.10

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (v2022.10)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức

Mô tả chi tiết

Das U-Boot là bộ tải khởi động nguồn mở được sử dụng trong các thiết bị nhúng để thực hiện nhiều tác vụ khởi tạo phần cứng cấp thấp khác nhau và khởi động nhân hệ điều hành của thiết bị. Nó có sẵn cho một số kiến ​​trúc máy tính, bao gồm 68k, ARM, Blackfin, MicroBlaze, MIPS, Nios, SuperH, PPC, RISC-V và x86