HAProxy 2.8.4

HAProxy là một phần mềm mã nguồn mở và miễn phí cung cấp bộ cân bằng tải có tính khả dụng cao và proxy ngược cho các ứng dụng dựa trên TCP và HTTP nhằm phân tán các yêu cầu trên nhiều máy chủ.

Nhà xuất bản/tổ chức Willy Tarreau

Chức năng của phần mềm

Chi tiết sản phẩm

HAProxy 2.8.4

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (2.8.4)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

HAProxy là một phần mềm mã nguồn mở và miễn phí cung cấp bộ cân bằng tải có tính khả dụng cao và proxy ngược cho các ứng dụng dựa trên TCP và HTTP nhằm phân tán các yêu cầu trên nhiều máy chủ.