Hiển thị tất cả 4 kết quả

Caddy là một máy chủ web nguồn mở , đa nền tảng , có thể mở rộng được viết bằng Go .

Chi tiết →

CFEngine là một hệ thống quản lý cấu hình được viết bởi Mark Burgess . Chức năng chính của nó là cung cấp cấu hình tự động và bảo trì các hệ thống máy tính quy mô lớn, bao gồm quản lý thống nhất máy chủ , máy tính để bàn , thiết bị tiêu

Chi tiết →

HAProxy là một phần mềm mã nguồn mở và miễn phí cung cấp bộ cân bằng tải có tính khả dụng cao và proxy ngược cho các ứng dụng dựa trên TCP và HTTP nhằm phân tán các yêu cầu trên nhiều máy chủ.

Chi tiết →

Pydio là một phần mềm đồng bộ hóa và chia sẻ tệp nguồn mở chạy trên máy chủ của chính người dùng hoặc trên đám mây.

Chi tiết →