Hiển thị kết quả duy nhất

HAProxy là một phần mềm mã nguồn mở và miễn phí cung cấp bộ cân bằng tải có tính khả dụng cao và proxy ngược cho các ứng dụng dựa trên TCP và HTTP nhằm phân tán các yêu cầu trên nhiều máy chủ.

Chi tiết →