Gradle

Gradle là một công cụ tự động hóa xây dựng để phát triển phần mềm đa ngôn ngữ. Nó kiểm soát quá trình phát triển từ các nhiệm vụ biên dịch, đóng gói đến thử nghiệm, triển khai và xuất bản.

Nhà xuất bản/tổ chức Daz DeBoer

Chức năng của phần mềm

Gradle cung cấp hỗ trợ cho tất cả các giai đoạn của quá trình xây dựng bao gồm biên dịch, xác minh, giải quyết phần phụ thuộc, thực thi kiểm tra, tạo mã nguồn, đóng gói và xuất bản.

Chi tiết sản phẩm

Gradle

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Gradle là một công cụ tự động hóa xây dựng để phát triển phần mềm đa ngôn ngữ. Nó kiểm soát quá trình phát triển từ các nhiệm vụ biên dịch, đóng gói đến thử nghiệm, triển khai và xuất bản.