Hiển thị kết quả duy nhất

Pydio là một phần mềm đồng bộ hóa và chia sẻ tệp nguồn mở chạy trên máy chủ của chính người dùng hoặc trên đám mây.

Chi tiết →