Selenium 4.16.0

Selenium là một automation testing framework miễn phí (mã nguồn mở). Nó được sử dụng để kiểm thử các ứng dụng web trên các trình duyệt (chrome, firefox, ms edge, …) và nền tảng khác nhau (Windows, Mac, Linux, …). Selenium hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ lập trình như: Java, C #, Python, …

Nhà xuất bản/tổ chức Thoughtworks

Chức năng của phần mềm

  1. Selenium là mã nguồn mở. Do đó, mọi người có thể download source code về sử dụng, và thay đổi tùy theo nhu cầu.
  2. Cộng đồng sử dụng rộng rãi. Thường xuyên được phát triển và cải tiến mạnh mẽ
  3. Hỗ trợ cho nhiều trình duyệt như Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera, và Microsoft Edge.
  4. Hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành: MacOS, Linux, Windows và UNIX
  5. Các test case có thể được viết bằng nhiều ngôn ngư khác nhau như: Java, C#, Ruby, JavaScript, Python,…
  6. Với Selenium GRID, các test case có thể được thực thi trên nhiều máy khác nhau cùng một lúc, giúp cho quá trình thực thi test được diễn ra nhanh hơn.
  7. Có thể kết hợp với các hệ thống CI/CD như JenkinsCircleCI để đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, từ đó có thể rút ngắn thời gian release sản phẩm.
  8. Hỗ trợ mobile testing. Bạn có thể kết hợp Selenium với một số tool như AppiumSelendroid để có thể tiến hành kiểm thử các ứng dụng mobile như: native, hybrid, và web mobile app.

Chi tiết sản phẩm

Selenium 4.16.0

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (4.16.0)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Selenium là một automation testing framework miễn phí (mã nguồn mở).
Nó được sử dụng để kiểm thử các ứng dụng web trên các trình duyệt (chrome, firefox, ms edge, …) và nền tảng khác nhau (Windows, Mac, Linux, …). Selenium hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ lập trình như: Java, C #, Python, … để tạo ra các bộ test script.