Cucumber

Cucumber là một công cụ kiểm thử hay là một Testing Framework hỗ trợ Behavior Driven Development (BDD), cho phép người dùng định nghĩa hành vi của hệ thống với tiếng anh có ý nghĩa đơn giản bằng cách sử dụng một ngữ pháp được xác định bởi một ngôn ngữ gọi là Gherkin.

Nhà xuất bản/tổ chức Aslak Hellesøy

Chức năng của phần mềm

Công cụ hiệu quả cho kiểm thử

Giúp cho các bên liên quan đến dự án (stakeholders) có thể theo dõi hoạt động test mà không cần kiến thức kĩ thuật chuyên môn

Tập trung vào trải nghiệm người dùng cuối

Chi tiết sản phẩm

Cucumber

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Cucumber là một công cụ kiểm thử hay là một Testing Framework hỗ trợ Behavior Driven Development (BDD), cho phép người dùng định nghĩa hành vi của hệ thống với tiếng anh có ý nghĩa đơn giản bằng cách sử dụng một ngữ pháp được xác định bởi một ngôn ngữ gọi là Gherkin.