TestProject

Phần mềm kiểm thử

TestProject là giải pháp phần mềm Test Automation Software với chức năng và chi phí phù hợp cho các doanh nghiệp từ nhỏ và vừa (SMEs) tới các doanh nghiệp lớn. Phần mềm TestProject được đánh giá cao bởi cả người dùng lẫn chuyên gia trong lĩnh vực DevOps Software.

Nhà xuất bản/tổ chức Tricentis

Chức năng của phần mềm

Kiểm thử hệ thống

Chi tiết sản phẩm

TestProject

Phần mềm kiểm thử

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

TestProject là giải pháp phần mềm Test Automation Software với chức năng và chi phí phù hợp cho các doanh nghiệp từ nhỏ và vừa (SMEs) tới các doanh nghiệp lớn. Phần mềm TestProject được đánh giá cao bởi cả người dùng lẫn chuyên gia trong lĩnh vực DevOps Software.