Cypress 12.1.0

Cypress là công cụ kiểm thử được xây dựng cho web, nó sử dụng JavaScript frameworks. Nó giải quyết những vấn đề khó khắn chính mà các developers và tester phải đối mặt khi kiểm thử các ứng dụng web.

Nhà xuất bản/tổ chức Cypress Semiconductor Corporation

Chức năng của phần mềm

Time Travel: Cypress chụp ảnh khi chạy kịch bản test. Có thể di chuột qua các câu lệnh trong Command Log để xem các step hoạt động thế nào.
Debuggability: Dễ dàng biết nơi nào xảy ra lỗi và thông tin cung cấp của nó rất dễ đọc.
Automatic Waiting: Không cần thêm thời gian wait hoặc sleeps vào scripts của bạn, Cypress tự động đợi phần tử xuất hiện trước khi tiếp tục, sẽ không còn địa ngục async nữa.
Spies, Stubs, and Clocks: Xác minh và kiểm soát hoạt động của các chức năng, phản hồi của máy chủ hoặc bộ hẹn giờ.
Network Traffic Control:: Dễ dàng kiểm soát và kiểm tra các trường hợp liên quan đến băng thông mạng, bạn có thể khai báo lưu lượng mạng theo bất kì cách nào bạn mong muốn.
Consistent Results: Kiến trúc không sử dụng Selenium hoặc Webdriver, các kịch bản test được thực hiện nhanh chóng, nhất quán và đáng tin cậy.
Screenshots and Videos: Tự động chụp màn hình khi xảy ra lỗi và quay video toàn bộ quá trình chạy kịch bản test khi chạy từ CLI.
Cross browser Testing: Hỗ trợ chạy trên Firefox, Chrome, Edge, Election và tối ưu trong một quy trình tích hợp liên tục.

Chi tiết sản phẩm

Cypress 12.1.0

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (12.1.0)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Cypress là công cụ kiểm thử được xây dựng cho web, nó sử dụng JavaScript frameworks. Nó giải quyết những vấn đề khó khắn chính mà các developers và tester phải đối mặt khi kiểm thử các ứng dụng web.