Hiển thị kết quả duy nhất

Selenium là một automation testing framework miễn phí (mã nguồn mở). Nó được sử dụng để kiểm thử các ứng dụng web trên các trình duyệt (chrome, firefox, ms edge, …) và nền tảng khác nhau (Windows, Mac, Linux, …). Selenium hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ lập trình như: Java, C #, Python, …

Chi tiết →