Resources.data.gov 1.8.5

Kho lưu trữ trực tuyến

Resources.data.gov là kho lưu trữ trực tuyến các hướng dẫn và công cụ để triển khai đạo luật dữ liệu Chính phủ mở và chiến lược dữ liệu liên bang. Kho được phát triển bởi văn phòng quản lý và ngân sách (OMB), văn phòng quản lý chương trình data.gov trong GSA TTS, văn phòng

Nhà xuất bản/tổ chức Văn phòng quản lý và ngân sách (OMB)

Chức năng của phần mềm

Kho lưu trữ trực tuyến

Lĩnh Vực
 • Công cụ DevOps
 • Chi tiết sản phẩm

  Resources.data.gov 1.8.5

  Kho lưu trữ trực tuyến

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất 15/07/2020 ( 1.8.5)

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  Resources.data.gov là kho lưu trữ trực tuyến các hướng dẫn và công cụ để triển khai đạo luật dữ liệu Chính phủ mở và chiến lược dữ liệu liên bang. Kho được phát triển bởi văn phòng quản lý và ngân sách (OMB), văn phòng quản lý chương trình data.gov trong GSA TTS, văn phòng chính phủ và dịch vụ thông tin (OGIS) và cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp.

  Kho lưu trữ trung tâm cho các tài nguyên dữ liệu doanh nghiệp liên bang, bao gồm các công cụ, nghiên cứu điển hình, sổ tay và hướng dẫn về cách quản lý và sử dụng dữ liệu liên bang. Kho lưu trữ sẽ được cập nhật thường xuyên với các công cụ và tài nguyên bổ sung và sẽ được phát triển theo cách thức cộng tác, mở, phản hồi cập nhật thườn xuyên.

  Resources.data.gov ban đầu được ra mắt vào tháng 7 năm 2019, Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020, kho lưu trữ đã được phát triển thêm với sự hỗ trợ từ Liên đoàn Dữ liệu Hoa Kỳ , một dự án được tài trợ bởi chương trình 10x của GSA