Ansible

Ansible là một trong những công cụ quản lý cấu hình hiện đại, nó tạo điều kiện thuận lợi cho công việc cài đặt, quản lý và bảo trì các server từ xa, với thiết kế tối giản giúp người dùng cài đặt và chạy nhanh chóng.Người dùng viết các tập lệnh cấp phép Ansible

Nhà xuất bản/tổ chức Red Hat Software

Chức năng của phần mềm

Ansible được sử dụng rất nhiều trong triển khai phần mềm và quản trị hệ thống.

 • Provisioning: Khởi tạo VM, container hàng loạt trên cloud dựa trên API – OpenStack, AWS, Google Cloud, Azure…
 • Configuration Management: Quản lý cấu hình tập trung các dịch vụ, không cần phải tốn công chỉnh sửa cấu hình trên từng server.
 • Application Deployment: Deploy ứng dụng hàng loạt, giúp quản lý hiệu quả vòng đời của ứng dụng từ giai đoạn dev cho đến production.
 • Security & Compliance: Quản lý các chính sách về an toàn thông tin một cách đồng bộ trên nhiều sản phẩm và môi trường khác nhau như deploy policy hay cấu hình firewall hàng loạt trên nhiều server,…
Lĩnh Vực
 • Công cụ DevOps
 • Chi tiết sản phẩm

  Ansible

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  Ansible là một trong những công cụ quản lý cấu hình hiện đại, nó tạo điều kiện thuận lợi cho công việc cài đặt, quản lý và bảo trì các server từ xa, với thiết kế tối giản giúp người dùng cài đặt và chạy nhanh chóng.Người dùng viết các tập lệnh cấp phép Ansible trong YAML, một tiêu chuẩn tuần tự hóa dữ liệu thân thiện với người dùng, chúng không bị ràng buộc với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Chính vì vậy người dùng có thể tạo ra các tập lệnh cấp phép phức tạp một cách trực quan hơn so với các công cụ còn lại trong cùng danh mục