Terraform v1.6.6

Terraform là một công cụ mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí được phát hành vào tháng 7 năm 2014 bởi HashiCorp. Công cụ này giúp người dùng định nghĩa và lưu trữ thông tin tài nguyên bên trong hạ tầng hệ thống của mình thông qua các file code. Từ những file code này

Nhà xuất bản/tổ chức HashiCorp

Chức năng của phần mềm

Đơn giản hóa việc khởi tạo và quản lý tài nguyên

Mọi thông tin về tài nguyên của hệ thống sẽ được định nghĩa trong file, điều này giúp bạn đơn giản hóa việc triển khai với nhiều bước khác nhau bằng một câu lệnh đơn giản. Ví dụ như bạn cần khởi tạo 1 con EC2 trên AWS,

Đồng nhất quá trình triển khai và quản lý hạ tầng

Trong trường bạn đang sử dụng từ 2-3 cloud, công việc triển khai cho mỗi cloud hầu như sẽ khác nhau. Nhưng nếu sử dụng Terraform, mọi sự khác nhau sẽ được định nghĩa trên file code, việc triển khai vẫn không thay đổi. Bạn chỉ cần khai báo “provider” & tên tài nguyên tương ứng với cloud. Terraform sẽ thay bạn khởi tạo các tài nguyên trên từng cloud chỉ định. Công việc trước đây tốn hàng giờ để làm thì nay chỉ tốn vài phút là đã hoàn tất cho toàn bộ các cloud được chỉ định.

Lĩnh Vực
 • Công cụ DevOps
 • Chi tiết sản phẩm

  Terraform v1.6.6

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (v1.6.6)

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  Terraform là một công cụ mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí được phát hành vào tháng 7 năm 2014 bởi HashiCorp. Công cụ này giúp người dùng định nghĩa và lưu trữ thông tin tài nguyên bên trong hạ tầng hệ thống của mình thông qua các file code. Từ những file code này người dùng có thể sử dụng để triển khai hạ tầng của mình trên cloud như AWS, GCP, Azure, Digital Ocean, GitHub, Cloudflare,… hay cả VMware vSphere,…