Nagios

Nagios core là một ứng dụng phần mềm mã nguồn mở dùng để giám sát mạng và cơ sở hạ tầng. Nó sẽ theo dõi hệ thống, dịch vụ mạng và sẽ cảnh báo khi mà có sự cố xảy ra với những gì nó theo dõi. Nagios là một trong những hệ thống giám

Nhà xuất bản/tổ chức

Chức năng của phần mềm

 • Giám sát tài nguyên máy chủ
 • Giám sát dịch vụ mạng
 • Giám sát phần cứng
 • Giám sát từ xa
 • Cung cấp phương thức cảnh báo khi gặp sự cố….
Lĩnh Vực
 • Công cụ DevOps
 • Chi tiết sản phẩm

  Nagios

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  Nagios core là một ứng dụng phần mềm mã nguồn mở dùng để giám sát mạng và cơ sở hạ tầng. Nó sẽ theo dõi hệ thống, dịch vụ mạng và sẽ cảnh báo khi mà có sự cố xảy ra với những gì nó theo dõi. Nagios là một trong những hệ thống giám sát Linux hiển thị kết quả trên nền web phổ biến nhất hiện nay.