Git

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS), nó là một trong những hệ thống quản lý phiên bản phân tán phổ biến nhất hiện nay. Git cung cấp cho mỗi lập trình viên kho lưu trữ (repository) riêng chứa toàn bộ lịch sử thay đổi.

Nhà xuất bản/tổ chức Junio C Hamano

Chức năng của phần mềm

1. GitHub Repository

Trong GitHub, repository(hay remote reposotory trong các phần trước) là kho lưu trữ, chứa toàn bộ dữ liệu thông tin và các thay đổi trong quá trình thực hiện dự án. Có nhiều hình thức khác nhau để bạn tự tổ chức kho lưu trữ của mình, GitHub sẽ cho phép lập trình viên chọn một trong hai loại kho lưu trữ là Local Repository hoặc Remote Repository.

Repository ở server Github chính là remote repository hay là kho lưu trữ để chia sẻ giữa nhiều người và bố trí trên server chuyên dụng.

Để tạo một repository trên GitHub bạn làm như sau:

 • Trước tiên là bạn cần có 1 tài khoản github để đăng nhập.
 • Sau đó là tạo mới repository với “Start a new project” ngay trên trang chủ
 • Github issue là 1 cách vô cùng tuyệt vời để theo dõi tasks và bugs của bạn. Chúng khá giống với email ngoại trừ việc có thể chia sẻ và trao đổi với những thành viên còn lại trong repo.

Pull request hay gọi tắt là PR có nghĩa là bạn thông báo với những người khác rằng bạn đã đẩy những thay đổi của Branch lên Repository tổng (master respository).

Wiki

Bạn có thể lưu trữ documents cho Repo của mình trong wiki để những người khác có thể sử dụng và đóng góp cho dự án của bạn.

Wiki có sẵn trong các kho công khai với GitHub Miễn phí và GitHub Miễn phí cho các tổ chức, và trong các kho công khai và riêng tư với GitHub Pro, GitHub Team, GitHub Enterprise Cloud và GitHub Enterprise Server. Để biết thêm thông tin, hãy xem “Sản phẩm của GitHub.”

 

Lĩnh Vực
 • Công cụ DevOps
 • Chi tiết sản phẩm

  Git

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS), nó là một trong những hệ thống quản lý phiên bản phân tán phổ biến nhất hiện nay. Git cung cấp cho mỗi lập trình viên kho lưu trữ (repository) riêng chứa toàn bộ lịch sử thay đổi.