Jenkins

Jenkins là một opensource dùng để thực hiện chức năng tích hợp liên tục (gọi là CI – Continuous Integration) và xây dựng các tác vụ tự động hóa. Nó tích hợp các source code của các members trong team lại nhanh chóng một cách liên tục, theo dõi sự thực thi và trạng thái thông qua

Nhà xuất bản/tổ chức

Chức năng của phần mềm

Để có thể hoạt động, Jenkins cần được cung cấp những gói lưu trữ, cùng gói cài đặt của các hệ điều hành ở dạng Homebrew, và hình ảnh Docker, mã nguồn (chủ yếu là Java, bao gồm một số tệp Ruby, Croovy, Antlr).

Khi đã có đầy đủ nguồn lực, bạn cho Jenkins War chạy độc lập, hoặc hoạt động dưới dạng servlet có trong máy chủ ứng dụng Java (ví dụ Tomcat). Dù chạy ở trường hợp nào thì Jenkins đều tạo ra giao diện web cho người dùng, đồng thời, nó chấp nhận những cuộc gọi cho API Rest.

Trong lần chạy đầu tiên, Jenskin cũng sẽ tạo tài khoản quản trị và cung cấp cho người dùng một mật khẩu ngẫu nhiên. Tất nhiên, bạn được phép dán mật khẩu này vào trang web ban đầu để thực hiện mở khóa trình cài đặt.

Để Jenskin được vận hành thì một số pipeline được thiết lập. Pipeline là một bước mà máy chủ Jenskins bắt buộc phải thực hiện cho các tác vụ CI/CD. Chúng sẽ được lưu sẵn tại tệp Jenkinsfile. Lúc đó, Jenkinsfile sử dụng cú pháp tương tự JSON (cú pháp ngoặc nhọn {}). Bước này sẽ khai báo pipeline ở dạng câu lệnh chứa tham số.

Sau đó, máy chủ Jenskins sẽ tiến hành đọc tất cả các Jenkinsfile, rồi thực hiện các câu lệnh để đẩy mã từ source code xuống pipeline. Mỗi tệp Jenkinsfile đều được tạo thông qua một GUI, hoặc người dùng tự viết code.

Lĩnh Vực
 • Công cụ DevOps
 • Chi tiết sản phẩm

  Jenkins

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  Jenkins là một opensource dùng để thực hiện chức năng tích hợp liên tục (gọi là CI – Continuous Integration) và xây dựng các tác vụ tự động hóa.

  Nó tích hợp các source code của các members trong team lại nhanh chóng một cách liên tục, theo dõi sự thực thi và trạng thái thông qua các bước kiểm thử (Integration testunits test)