OpenFOAM v11 11

OpenFOAM ( Thao tác và thao tác trường mở ) [8] là một hộp công cụ C++ để phát triển các bộ giải số tùy chỉnh và các tiện ích xử lý trước/sau để giải các bài toán cơ học liên tục , nổi bật nhất bao gồm động lực học chất lỏng tính toán

Nhà xuất bản/tổ chức Henry Weller và Hrvoje Jasak

Chức năng của phần mềm

Lĩnh Vực
 • Dữ liệu
 • Chi tiết sản phẩm

  OpenFOAM v11 11

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (v11 11)

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha

  Mô tả chi tiết

  OpenFOAM ( Thao tác và thao tác trường mở ) [8] là một hộp công cụ C++ để phát triển các bộ giải số tùy chỉnh và các tiện ích xử lý trước/sau để giải các bài toán cơ học liên tục , nổi bật nhất bao gồm động lực học chất lỏng tính toán (CFD).
  Phần mềm OpenFOAM được sử dụng trong các tổ chức nghiên cứu, viện hàn lâm và trong nhiều loại ngành công nghiệp, ví dụ như ô tô , sản xuất , kỹ thuật quy trình và kỹ thuật môi trường .