Debian Debian 9

Là một trong những hệ điều hành sớm nhất dựa trên Linux. Hiện tại có rất nhiều hệ điều hành Linux được xây dựng dựa trên Debian GNU/Linux. Debian nổi tiếng với hệ thống quản lý gói.

Nhà xuất bản/tổ chức Debian Project

Chức năng của phần mềm

Các tính năng tiện lợi: liên kết, URL chuyển hướng, điều hướng dễ dàng

Các trang mantải nhanh, làm mới nhanh chóng

Về tốc độ, debiman có thể xử lý tất cả các trang web không ổn định của Debian trong vòng 10 phút trên một máy hiện đại. 

Chi tiết sản phẩm

Debian Debian 9

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất 12/10/2023 (Debian 9)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ

Mô tả chi tiết

Là một trong những hệ điều hành sớm nhất dựa trên Linux. Hiện tại có rất nhiều hệ điều hành Linux được xây dựng dựa trên Debian GNU/Linux. Debian nổi tiếng với hệ thống quản lý gói.