CentOS CentOS 7

CentOS là viết tắt của Community Enterprise Operating System, là một hệ điều hành nguồn mở dựa trên hạt nhân Linux. Nó có nguồn gốc từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux. CentOS là một trong những bản phân phối Linux phổ biến nhất cho máy chủ web.

Nhà xuất bản/tổ chức The CentOS Project

Chức năng của phần mềm

CentOS là một lựa chọn phổ biến cho các máy chủ web, bao gồm các ứng dụng web như Apache, Nginx, PHP và MySQL. Bên cạnh đó, hệ điều hành này cũng được sử dụng rộng rãi trong các môi trường đám mây như OpenStack, Amazon Web Services (AWS) và Google Cloud Platform.

CentOS có thể được sử dụng để lưu trữ và phát trực tuyến các tập tin đa phương tiện như video, âm thanh và hình ảnh. Ngoài ra còn có thể dùng làm hệ điều hành cho các hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán như GlusterFS. Đặc biệt, hệ điều hành CentOS là một lựa chọn phổ biến cho các hệ thống máy chủ dịch vụ như DNS, FTP, SMTP, IMAP và POP hay dùng làm nền tảng cho các hệ thống giám sát như Nagios và Zabbix.

Chi tiết sản phẩm

CentOS CentOS 7

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (CentOS 7)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức

Mô tả chi tiết

CentOS là viết tắt của Community Enterprise Operating System, là một hệ điều hành nguồn mở dựa trên hạt nhân Linux. Nó có nguồn gốc từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux. CentOS là một trong những bản phân phối Linux phổ biến nhất cho máy chủ web.