ownCloud 9.0

OwnCloud một bộ phần mềm client-server để tạo các dịch vụ lưu trữ tập tin và cho phép người dùng sử dụng chúng. OwnCloud có chức năng rất giống với Dropbox dành cho thị trường phổ thông, được sử dụng rộng rãi bởi hàng triệu người dùng.

Nhà xuất bản/tổ chức Community

Chức năng của phần mềm

Các tập tin OwnCloud được lưu trữ trong các cấu trúc thư mục thông thường và có thể được truy cập qua WebDAV nếu cần. Các tập tin của người dùng được mã hóa cả khi đang nghỉ (lưu trữ) và trong quá trình chuyển tiếp (truyền/nhận). OwnCloud có thể đồng bộ với các máy tính chạy Windows (Windows XP, Vista, 7 và 8), macOS (10.6 hoặc mới hơn), hoặc các bản Linux khác nhau.

Người dùng của OwnCloud có thể quản lý lịch biểu (CalDAV), các danh bạ liên hệ (CardDAV) theo công nghệ Ampache bên trong nền tảng OwnCloud. Từ quan điểm quản trị, OwnCloud cho phép quản trị người dùng và nhóm thông qua OpenID hoặc LDAP. Nội dung có thể được chia sẻ bằng cách xác định các quyền truy cập đọc/ghi chi tiết giữa người dùng hoặc nhóm. Ngoài ra, người dùng của OwnCloud có thể tạo ra các đường dẫn URL công khai để chia sẻ tập tin. Hơn nữa, người dùng có thể tương tác với bộ xử lý văn bản định dạng ODF dựa trên trình duyệt, dịch vụ bookmark URL, bộ sưu tập, trình đọc nguồn cấp dữ liệu RSS và các công cụ xem tài liệu từ bên trong OwnCloud. Để có thêm khả năng mở rộng, OwnCloud có thể được tăng cường với các ứng dụng từ bên thứ 3 bằng cách kết nối với Dropbox, Google Drive và Amazon S3.

Chi tiết sản phẩm

ownCloud 9.0

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (9.0)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

OwnCloud một bộ phần mềm client-server để tạo các dịch vụ lưu trữ tập tin và cho phép người dùng sử dụng chúng. OwnCloud có chức năng rất giống với Dropbox dành cho thị trường phổ thông, được sử dụng rộng rãi bởi hàng triệu người dùng.