Mondrian

Mondrian là một công cụ OLAP (xử lý phân tích trực tuyến) được viết bằng Java. Nó đọc từ các nguồn dữ liệu JDBC, tổng hợp dữ liệu trong bộ nhớ đệm và triển khai ngôn ngữ MDX và các API olap4j và XML / A.

Nhà xuất bản/tổ chức Andre nozze

Chức năng của phần mềm

Lĩnh Vực
 • Dữ liệu
 • Chi tiết sản phẩm

  Mondrian

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  Mondrian là một công cụ OLAP (xử lý phân tích trực tuyến) được viết bằng Java. Nó đọc từ các nguồn dữ liệu JDBC, tổng hợp dữ liệu trong bộ nhớ đệm và triển khai ngôn ngữ MDX và các API olap4j và XML / A.