Liferay Portal 7.4.3.106

Liferay Portal là giải pháp cổng điện tử được thiết kế phù hợp cho các mô hình ứng dụng trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu phát triển hệ thống thông tin trên môi trường web.

Nhà xuất bản/tổ chức Liferay

Chức năng của phần mềm

Chức năng giao dịch trực tuyến và sử dụng Internet như một công cụ thiết yếu trong các hoạt động, cung cấp thông tin, giao tiếp, quản lý và điều hành, trao đổi và cộng tác.

Cho phép các cơ quan, tổ chức tự định nghĩa và quản trị “Cổng thông tin/giao tiếp điện tử” của riêng mình, tự quản nội dung thông tin và các dịch vụ trên mạng Intranet/Internet.

Cho phép vận hành một quy trình xuất bản thông tin và các ứng dụng phần mềm trên quan điểm tích hợp chúng vào trong một giao diện website duy nhất.

Chi tiết sản phẩm

Liferay Portal 7.4.3.106

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất 11/09/2023 (7.4.3.106)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Liferay Portal là giải pháp cổng điện tử được thiết kế phù hợp cho các mô hình ứng dụng trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu phát triển hệ thống thông tin trên môi trường web.