GateIn Portal 6.1

GateIn là portal mã nguồn mở do Jboss (Redhat) và eXo hợp tác để tận dụng những công nghệ mạnh riêng của từng hãng và tích hợp chung vào một portal nhằm mong muốn tạo ra một portal đủ mạnh dành cho doanh nghiệp lớn và cực lớn. GateIn tuân thủ đầy đủ các chuẩn

Nhà xuất bản/tổ chức Redhat và eXo

Chức năng của phần mềm

Quản lý cấu trúc của portal

Quản lý ứng dụng (portlets, gadgets), tài khoản người dùng, phân quyền truy cập

Chỉnh sửa page, web

Chi tiết sản phẩm

GateIn Portal 6.1

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất 21/04/2015 (6.1)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

GateIn là portal mã nguồn mở do Jboss (Redhat) và eXo hợp tác để tận dụng những công nghệ mạnh riêng của từng hãng và tích hợp chung vào một portal nhằm mong muốn tạo ra một portal đủ mạnh dành cho doanh nghiệp lớn và cực lớn. GateIn tuân thủ đầy đủ các chuẩn cho portal, chẳng hạn như JSR-168, JSR-286, JCR-170, WSRP, REST…