Hiển thị kết quả duy nhất

Liferay Portal là giải pháp cổng điện tử được thiết kế phù hợp cho các mô hình ứng dụng trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu phát triển hệ thống thông tin trên môi trường web.

Chi tiết →