Comodo Antirivus Linux

Comodo cung cấp một chương trình diệt virus miễn phí cho hệ điều hành Linux. Comodo Antirivus cho Linux (CAVL) tương thích với một loạt các bản phân phối. Cùng với các tính năng chống vi-rút, CAVL đi kèm với tính năng lọc email và quét yêu cầu theo thời gian thực.

Nhà xuất bản/tổ chức Comodo Group

Chức năng của phần mềm

Comodo Antivirus dành cho Linux (CAVL) cung cấp khả năng bảo vệ hoàn toàn khỏi vi-rút cho các máy tính có hệ điều hành Linux.

Chi tiết sản phẩm

Comodo Antirivus Linux

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Comodo cung cấp một chương trình diệt virus miễn phí cho hệ điều hành Linux. Comodo Antirivus cho Linux (CAVL) tương thích với một loạt các bản phân phối. Cùng với các tính năng chống vi-rút, CAVL đi kèm với tính năng lọc email và quét yêu cầu theo thời gian thực.