ClamAV 0.101.0

Phần mềm an toàn thông tin

ClamAV là một công cụ chống virus nguồn mở (GPL) được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau bao gồm quét email, quét web và bảo mật người dùng cuối

Nhà xuất bản/tổ chức Cisco Systems

Chức năng của phần mềm

Clam Antivirus bao gồm một số tiện ích: một máy quét dòng lệnh, cập nhật cơ sở dữ liệu tự động và một khả năng mở rộng đa luồng Daemon , chạy trên một engine chống virus từ một thư viện chia sẻ.

Một số định dạng Clam Antivirus hỗ trợ chính như: Zip (including SFX) File Zip (bao gồm cả SFX), Zip (including SFX) File Zip (bao gồm cả SFX), 7Zip, ARJ (bao gồm cả SFX), Tar, CPIO, Gzip, Bzip2, MS OLE2, MS CHM (Compiled HTML), MS SZDD định dạng nén, BinHex, SIS( gói SymbianOS), Autolt. Clam Antivirus cũng hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu bao gồm Microsoft Office, HTML, RTF( Rich Text Format), PDF (Portable Document Format), Mã hóa tập tin với CryptFF và ScrEnc, Uuencode, TNEF (winmail.dat). Cơ sở dữ liệu của phần mềm được cập nhật liên tục trong ngày, thời gian thường nhật là bốn giờ một lần.

Chi tiết sản phẩm

ClamAV 0.101.0

Phần mềm an toàn thông tin

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (0.101.0)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

ClamAV là một công cụ chống virus nguồn mở (GPL) được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau bao gồm quét email, quét web và bảo mật người dùng cuối