Hiển thị tất cả 3 kết quả

Caddy là một máy chủ web nguồn mở , đa nền tảng , có thể mở rộng được viết bằng Go .

Chi tiết →

Pydio là một phần mềm đồng bộ hóa và chia sẻ tệp nguồn mở chạy trên máy chủ của chính người dùng hoặc trên đám mây.

Chi tiết →

Terraform là một công cụ mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí được phát hành vào tháng 7 năm 2014 bởi HashiCorp. Công cụ này giúp người dùng định nghĩa và lưu trữ thông tin tài nguyên bên trong hạ tầng hệ thống của mình thông qua các file code. Từ những file code này

Chi tiết →