Zimbra Mail Server 8.8.9

Zimbra mail server là một hệ thống cài đặt trên máy chủ phục vụ mail, có thể chạy trên tất cả các loại nền tảng khác nhau. 

Nhà xuất bản/tổ chức Synacor

Chức năng của phần mềm

 

Không chỉ đơn thuần là ứng dụng về email, Zimbra còn là giải pháp hoàn chỉnh, phục vụ cho việc triển khai môi trường làm việc nhóm chuyên nghiệp như:

  • Thư điện tử: Xây dựng một hệ thống email hoàn chỉnh, bao gồm máy chủ mail (SMTP, POP3, IMAP, chống Spam, antivirus, openLDAP, backup, tính năng phản hồi tự động, chuyển tiếp thư tự động, tìm kiếm thư…) và email khách (Zimbra desktop và Zimbra Web Client).
  • Lịch công tác: Lập lịch công tác cá nhân và lịch làm việc nhóm, gửi mail mời họp tự động,…
  • Sổ địa chỉ: Sổ cá nhân, sổ nhóm.
  • Danh mục công việc: Các công việc của cá nhân và nhóm.
  • Tài liệu: Tài liệu được thể hiện dưới dạng wiki cá nhân hoặc tập thể.
  • Cặp hồ sơ: Lưu trữ các tập tin dùng riêng và chung.
  • Trò chuyện: Chat nội bộ công ty trong mạng LAN hoặc trò chuyện với khách hàng, đối tác trên Internet.
  • Toàn bộ các tính năng trên đều được lưu và hoạt động trên Zimbra Mail Server. Người dùng có thể sử dụng chúng chung trong nhóm làm việc và truy cập mọi lúc, mọi nơi thông qua internet. Tất cả các mục (kể cả những thư mục của email như hộp thư đến, hộp thư gửi…) đều cho phép chia sẻ cho các thành viên.
  • Có 2 phần mềm Zimbra là Zimbra desktop và Zimbra Web client. Trong đó, Zimbra desktop được cài trên hệ điều hành Windows, Linux, Mac. Nó tương tự như Outlook, Kmail… Ngoài ra, người dùng cũng có thể cài đặt song song thêm ứng dụng email khác (Outlook, KMail, Evolution, Thunderbird) để cùng làm việc. Hai loại ứng dụng email này cũng tương ứng với 2 cách làm việc.

 

Chi tiết sản phẩm

Zimbra Mail Server 8.8.9

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (8.8.9)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Zimbra mail server là một hệ thống cài đặt trên máy chủ phục vụ mail, có thể chạy trên tất cả các loại nền tảng khác nhau.