Gisa Campania – Ambiente 1.0

Gestionale

Gisa Campania – Ambiente là ứng dụng cung cấp tin tức, thông tin chính thống nhanh chóng đến người dân.

Nhà xuất bản/tổ chức RedTurtle Technology srl

Hỗ trợ kỹ thuật

Stefano Marchetti
+3905321915958

Chức năng của phần mềm

Quản lý thống nhất vai trò và người dùng

Tìm kiếm sổ đăng ký

Quản lý hồ sơ thanh tra

Ngày thanh tra

Quản lý mẫu trước nghiệm thu

Chữ ký đồ thị trên báo cáo kiểm tra

Quản lý yêu cầu phát triển phần mềm 

Lĩnh Vực
 • Kế toán
 • Chi tiết sản phẩm

  Gisa Campania – Ambiente 1.0

  Gestionale

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất 30/11/2023 (1.0)

  Hình thức bảo trì contract

  Hỗ trợ kỹ thuật

  Stefano Marchetti
  +3905321915958

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

  Mô tả chi tiết

  Gisa Campania – Ambiente là ứng dụng cung cấp tin tức, thông tin chính thống nhanh chóng đến người dân.