Postfix Mail Server 3.9

Postfix là một MTA được viết bởi Wietse Venema khi ông đang làm việc ở trung tâm nghiên cứu T. J. Watson của IBM. Đặc điểm của Postfix: dễ quản lý, nhanh, an toàn. Chỉ cần một server với phần cứng thông thường, Postfix có thể chuyển giao hàng triệu email một ngày. Ngày nay

Nhà xuất bản/tổ chức Wietse Venema

Chức năng của phần mềm

Postfix Mail Server cung cấp các tính năng mạnh mẽ để chuyển tiếp, gửi và nhận email.

Postfix Mail Server đảm bảo tính ổn định, hiệu suất cao và bảo mật cho hệ thống email với chương trình mã nguồn mở miễn phí  hỗ trợ nhiều giao thức gửi và nhận email như SMTP, POP3 và IMAP.

Chi tiết sản phẩm

Postfix Mail Server 3.9

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất 12/11/2023 (3.9)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Postfix là một MTA được viết bởi Wietse Venema khi ông đang làm việc ở trung tâm nghiên cứu T. J. Watson của IBM. Đặc điểm của Postfix: dễ quản lý, nhanh, an toàn. Chỉ cần một server với phần cứng thông thường, Postfix có thể chuyển giao hàng triệu email một ngày. Ngày nay postfix là một trong nhưng MTA khá phổ biến trên các mail server.