Alfresco 6.0

Alfresco là một hệ quản lý nội dung doanh nghiệp nguồn mở hàng đầu. Alfresco tận dụng tối đa các kỹ thuật nguồn mở (Spring, Hibernate, Lucence, JSF, MyFaces, JSR-168, JSR-170 và dịch vụ web), sự đóng góp từ cộng đồng, biến hệ thống hồ sơ của cơ quan thành một kho dữ liệu dễ dùng, chuẩn

Nhà xuất bản/tổ chức Inc.

Chức năng của phần mềm

Một số đặc điểm nổi bật của Alfresco

+       Thừa hưởng ưu thế của mã nguồn mở

+       Lưu trữ (và tích hợp) nội dung với các chuẩn hiện đại

+       Kiến trúc có thể mở rộng với các chuẩn mở

+       Hỗ trợ đa ngôn ngữ

+       Có cơ chế mạnh mẽ kiểm soát truy cập dữ liệu

+       Cung cấp sẵn các dịch vụ tương tác với nội dung

+       Cho phép xây dựng các tiến trình quản lý tự động

+       Cho phép tích hợp các ứng dụng khác của đơn vị, như tích hợp vào Portal, website…

Lợi ích nhận được từ Alfresco

+       Quản lý tài liệu

 • Tùy biến các metadata
 • Kiểm soát đầy đủ lịch sử
 • Chuyển đổi định dạng dữ liệu
 • Kiểm soát bảo mật và phiên bản
 • Khóa, check-in, check-out
 • Quản lý tài nguyên Web
 • Đồng bộ với thiết bị lưu trữ khác
 • Phân loại nội dung
 • Xóa mềm và phục hồi xóa nội dung
 • Cho phép thao tác trên tài liệu và lập lịch xử lý tự động
 • Cho phép tìm kiếm trên tòan bộ nội dung và tìm kiếm nâng cao

+       Quản lý cộng tác

 • Không gian nhóm
 • Kiểm soát bảo mật
 • Diễn đàn thảo luận
 • Thông báo
 • Đồng bộ qua RSS
 • Quản lý phiên bản
 • Tìm kiếm đầy đủ trên nội dung
 • Tích hợp với các hệ thống khác
 • Tính sẵn sàng, chịu lỗi và mở rộng cao
 • Quản lý nội dung hướng theo quy trình tác nghiệp

+   Các tiện ích khác

 • Nội dung web
 • Nội dung do các thiết bị ghi nhận khác (camera, scanner..)…

Một số chức năng chính của hệ thống Alfresco

+     Quản lý văn bản

+     Quản lý công văn

+     Quản lý công việc

+     Quản lý dự án

+     Lịch cơ quan

+     Lịch cá nhân

+     Nhắc việc

+     Thư viện tài liệu

+     Quản lý khách hàng và đối tác

+     Báo cáo tuần

+     Tin nhắn nội bộ

+     Diễn đàn

+     Thư viện ảnh

+     Thông báo nội dung

+     Tin tức

+     Nhật ký thành viên

+     Liên kết website

+     ..v..v..

Chi tiết sản phẩm

Alfresco 6.0

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ( 6.0)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Alfresco là một hệ quản lý nội dung doanh nghiệp nguồn mở hàng đầu. Alfresco tận dụng tối đa các kỹ thuật nguồn mở (Spring, Hibernate, Lucence, JSF, MyFaces, JSR-168, JSR-170 và dịch vụ web), sự đóng góp từ cộng đồng, biến hệ thống hồ sơ của cơ quan thành một kho dữ liệu dễ dùng, chuẩn mực và dễ dàng kiểm soát.