Unikey 4.3

Phần mềm bộ gõ Tiếng Việt

UniKey là chương trình điều khiển bàn phím, hay còn gọi là bộ gõ, hỗ trợ nhập liệu tiếng Việt trên máy tính, chạy trên hệ điều hành Microsoft Windows

Nhà xuất bản/tổ chức Phạm Kim Long

Chức năng của phần mềm

Hỗ trợ nhập liệu tiếng Việt trên máy tính.

Chi tiết sản phẩm

Unikey 4.3

Phần mềm bộ gõ Tiếng Việt

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (4.3)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Việt

Mô tả chi tiết

UniKey là chương trình điều khiển bàn phím, hay còn gọi là bộ gõ, hỗ trợ nhập liệu tiếng Việt trên máy tính, chạy trên hệ điều hành Microsoft Windows