ibus unikey Linux Binary packages

Bộ xử lý nhập liệu tiếng Việt cho IBus sử dụng Unikey engine trên hệ điều hành Ubuntu

Nhà xuất bản/tổ chức

Chức năng của phần mềm

Chi tiết sản phẩm

ibus unikey Linux Binary packages

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (Binary packages)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

Bộ xử lý nhập liệu tiếng Việt cho IBus sử dụng Unikey engine trên hệ điều hành Ubuntu