Hiển thị kết quả duy nhất

MariaDB là một sản phẩm mã đóng tách ra từ mã mở do cộng đồng phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL nhằm theo hướng không phải trả phí. MariaDB được định hướng để duy trì khả năng tương thích cao với MySQL

Chi tiết →