Hiển thị kết quả duy nhất

uPortal là một khung dựa trên Java để tạo các cổng web doanh nghiệp . Nó được tài trợ bởi Apereo (trước đây là Jasig ), một tập đoàn gồm các cơ sở giáo dục và các chi nhánh thương mại tài trợ cho các dự án phần mềm nguồn mở tập trung vào giáo

Chi tiết →