Hiển thị tất cả 3 kết quả

Sao lưu toàn bộ phân vùng hoặc ổ cứng Clonezilla là một bộ mã nguồn mở gồm các tiện ích sao chép đĩa , tạo ảnh đĩa và triển khai hệ thống. Clonezilla Server Edition sử dụng công nghệ multicast để triển khai một tệp hình ảnh duy nhất cho một nhóm máy tính trên

Chi tiết →

Sistema Informativo di Anagrafe Vaccinale Regionale - SIAVr.

Chi tiết →

An easy Python tool to move files and folders between Google drive folders

Chi tiết →