GIMP 2.10.6

Phần mềm chỉnh sửa ảnh

GIMP là phần mềm nguồn mở được xem giống như một chương trình chỉnh sửa ảnh, với nhiều tính năng tương tự Adobe Photoshop. Giao diện chương trình gồm các lớp, cho phép các nét vẽ tùy biến cao, các công cụ lọc và cải thiện hình ảnh và hỗ trợ nhiều plugin để chỉnh

Nhà xuất bản/tổ chức Nhóm GIMP

Chức năng của phần mềm

  • Đầy đủ công cụ chỉnh sửa ảnh chất lượng cao, chuyên nghiệp.
  • Cắt, xoay, lật ảnh nhanh chóng.
  • Điều chỉnh màu sắc và ghép ảnh dễ dàng.
  • Chỉnh độ cân bằng trắng, độ phơi sáng.
  • Xóa phông, xóa nền ảnh.
  • Giao diện đơn giản, miễn phí sử dụng.

Chi tiết sản phẩm

GIMP 2.10.6

Phần mềm chỉnh sửa ảnh

Ngày phát hành Phiên bản mới nhất (2.10.6)

Hình thức bảo trì

Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh

Mô tả chi tiết

GIMP là phần mềm nguồn mở được xem giống như một chương trình chỉnh sửa ảnh, với nhiều tính năng tương tự Adobe Photoshop. Giao diện chương trình gồm các lớp, cho phép các nét vẽ tùy biến cao, các công cụ lọc và cải thiện hình ảnh và hỗ trợ nhiều plugin để chỉnh sửa ảnh.